کانون تبلیغاتی ایران فوروارد

درج ۱۰۰ آگهی در سایت های نیازمندی

فقط  40.000 تومان

با پشتیبانی یک ماهه (بروز رسانی آگهی)

 

و بهمراه

 

اطلاعات بیشتر

درج ۲۰۰ آگهی در سایت های نیازمندی

فقط  65.000 تومان

با پشتیبانی یک ماهه (بروز رسانی آگهی)

 

و بهمراه

 

اطلاعات بیشتر

درج ۱۰۰۰ آگهی در سایت های نیازمندی

فقط  195.000 تومان

با پشتیبانی یک ماهه (بروز رسانی آگهی)

 

و بهمراه

 

اطلاعات بیشتر

درج ۵۰۰ آگهی در سایت های نیازمندی

فقط  120.000 تومان

با پشتیبانی یک ماهه (بروز رسانی آگهی)

 

و بهمراه

 

اطلاعات بیشتر